Monday, Feb 17th

Ostania aktualizacja:02:29:47 PM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa Informacje Pomóż w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Pomóż w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy, Miasto i Gmina Ścinawa jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Miasta i Gminy Ścinawa, mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przez pojęcie „gospodarki niskoemisyjnej" rozumie się gospodarkę charakteryzującą się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ścinawa,
  • stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i CO2, działania informacyjne i promocyjne związane z PGN,
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN-u.

Wykonawcą Planu dla Miasta i Gminy jest: eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 54 w Opolu www.egie.pl

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła na lata 2015-2020.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z  Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych, a także o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy - osoby do kontaktu: Magdalena Wachel, Renata Jakubowska (tel. 76 84 12 618 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub u wykonawcy Planu – eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (tel. +48 77 416 70 84 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Wypełnioną ankietę należy do dnia 10.05.2015r:

  • dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy lub przesłać pocztą na adres: URZĄD MIASTA I GMINY W ŚCINAWIE Rynek 17, 59-330 Ścinawa z dopiskiem "PGN Ścinawa"
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • przekazać sołtysowi wsi
  • oddać ankieterom podczas ich wizyty
  • przekazać dane telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 76 84 12 618